STEM Çalışmalarımız

STEM Eğitimi

STEM eğitimi; üretim odaklı olmasının yanı sıra eleştirel düşünme, yaratıcılık, yenilenme, problem çözme, üretkenlik ve sorumluluk gibi 21. yüzyıl becerilerini de barındırmaktadır.

STEM eğitiminin öğrenciye katkıları şunlardır:

  • Eğitim programının içeriğini canlandırıcı bir öğrenme ortamı sağlar,
  • Öğrencilerin yeni buluşlar keşfetmesini, olaylar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamalarına olanak sağlar,
  • Yeni ürün ortaya koyarak ekosisteme katkı sağlar,
  • İşbirliği ve bağımsız çalışma yoluyla öğrencilerin özgüven ve öz yeterliliğini geliştirir,
  • Öğrencileri esneklik ve güven içinde düşünmeye teşvik eder,
  • Yüzyıl becerilerini kazandırmaya olanak sağlar,
  • Karşılaştıkları sorunlara daha kısa ve çözümler üretmeyi sağlar,
  • Öğrenme motivasyonunu artırır,
  • Tasarım odaklı düşünme ve yenilikçi olmayı sağlar.

Okulumuzda gerçekleştirilen STEM eğitimi ile birlikte öğrencilerimizin; bilimsel konularla birlikte teknoloji ve mühendislik becerilerini entegre biçimde kullanmalarını sağlayarak üretime geçmeleri desteklenmektedir.

STEM Laboratuvarımız,

25 öğrenci kapasiteli STEM laboratuvarımızda bilişim teknolojileri eğitimlerinin yanı sıra proje tabanlı STEM uygulamaları da gerçekleştirilmektedir. STEM uygulamaları ilkokul 2.sınıftan başlayarak lise düzeyine kadar devam etmektedir. STEM laboratuvarımızda 25 adet öğrenci bilgisayarı, yaş seviyelerine uygun robotik sistemler, 3D yazıcı, iki adet FLL turnuva masası ve iki adet atölye çalışma masası bulunmaktadır.